พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีแก่เด็กออทีสติก

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีแก่เด็กออทีสติก และเด็กพิการ ณ...

มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ ขอนแก่น จำนวน 279 คน

เมื่อวันที่  19 มกราคม 2561 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา...