รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน ขับเคลื่อนโครงการโคเนื้อสร้างชาติ ภายใต้ “ขอนแก่นโมเดล

รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน ขับเคลื่อนโครงการโคเนื้อสร้างชาติ ภายใต้ "ขอนแก่นโมเดล ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน...