รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน ขับเคลื่อนโครงการโคเนื้อสร้างชาติ ภายใต้ “ขอนแก่นโมเดล

รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน ขับเคลื่อนโครงการโคเนื้อสร้างชาติ ภายใต้ “ขอนแก่นโมเดล

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ขับเคลื่อนโครงการโคเนื้อสร้างชาติ ภายใต้ “ขอนแก่นโมเดล” โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายจิรวัฒน์ โลหะ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ภายในงานมีการมอบสินเชื่อโครงการระบบเกษตรแปลงใหญ่ และโครงการ XYZ ให้กับกลุ่มเกษตรที่เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

ทั้งนี้ โครงการโคเนื้อ สร้างชาติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและภาครัฐร่วมกันกำหนดแนวทางการส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงโคเนื้อให้มีศักยภาพ และสามารถยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้เลี้ยงโคเนื้อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ได้อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น