ทานตะวันบานเบ่งบาน ที่ “ร.ร.บ้านทุ่ม” Landmark แห่งใหม่ ของจ.ขอนแก่น

ทานตะวันบานเบ่งบาน ที่ "ร.ร.บ้านทุ่ม” Landmark แห่งใหม่ ของจ.ขอนแก่น การปลูกทานตะวันได้อะไร ๆ มากกว่าที่คิด”ได้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการในการเพาะต้นกล้า วิธีการปลูก...

ร.ร.บ้านทุ่ม” จ.ขอนแก่น รุกให้เด็กมีอุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตย

ร.ร.บ้านทุ่ม" จ.ขอนแก่น รุกให้เด็กมีอุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตย โรงเรียนบ้านทุ่ม หนึ่งเดียวในจังหวัดขอนแก่น จัดการสอนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในระดับประถม...