ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา วันที่ 3 กรกฎาคม 2563  ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น   ได้จัดกิจกรรมโครงการวันสำคัญทางศาสนาคือกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเสริมบุญ...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น   จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2560  ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น   ได้จัดกิจกรรมโครงการวันสำคัญทางศาสนาคือกิจกรรมวันเข้าพรรษา  ...