“ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย” จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 และพิธีถวายพระพรชัยมงคล

"ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย" จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เขตเทศบาลนครขอนแก่น จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ออทิสติก ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ออทิสติก จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561  ที่ผ่านมา  นางสาวจินตรา ศรีนันทพันธ์   ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น  ได้เป็นประธานการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ออทิสติก ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นางสาวจินตรา ศรีนันทพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ได้เป็นประธานการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 ของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ออทิสติก...