คณะแพทย์ฯ มข จัดงาน มหัศจรรย์ CPAP ครั้งที่ 4

22 ตุลาคม 2561 ที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นหน่วยนิทราเวชศาสตร์   ภาควิชาอายุรศาสตร์   ร่วมกับแผนกพยาบาลอายุรกรรม    โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ...

ขอนแก่นจัดงาน eSports เพื่อระดมทุนสร้างห้องผ่าตัดหัวใจแบบไฮบริด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

26 มิ.ย. 61  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน eSports เพื่อระดมทุนสนับสนุนการจัดสร้างห้องผ่าตัดหัวใจแบบไฮบริด หรือ Hybrid Operating Room ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...