คนทำสื่อต้องรู้กฎหมาย PDPA ทำข่าว

คนทำสื่อต้องรู้กฎหมาย PDPA ทำข่าวอย่างไรไม่ให้โดนฟ้อง สนว.ภาคอีสาน รุกติดอาวุธทางปัญญา จัดเสวนา “ทำข่าวอย่างไรไม่ให้โดนฟ้อง … PDPA รู้ไว้ก่อนจะปลอดภัย” สำหรับสื่อมวลชน ที่ต้องรายงานข่าว และตรวจสอบข้อเท็จจริง...

สมาคมเครือข่ายสื่อออนไลน์ฯภาคอีสาน จัดอบรม“พิราบน้อยศรีฐาน”

23 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สมาคมเครือข่ายหนังสื่อพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้ร่วมกับชุมชนบ้านศรีฐาน ,สถานีวิทยุ อสมท ขอนแก่น...