ขอนแก่น เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ ใกล้บ้าน”

ขอนแก่น เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ ใกล้บ้าน" นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์...

เปิดให้บริการพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการแล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

สำนักงานที่ดินขอนแก่นหลังใหม่ เปิดให้บริการพี่น้องประชาชน

อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น (หลังปัจจุบัน) สร้างเป็นอาคาร คสล. เนื้อวงที่ 1,920 ตารางเมตร   ใช้งบประมาณปี 2559 ดำเนินแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการแล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา...