ขอนแก่นคุมเข้มสถานประกอบการ ช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่

21 ธ.ค.61 นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตำรวจ อำเภอเมือง สาธารณสุข สคบ. ร่วมออกตรวจสอบภาวะราคาสินค้าและบริการ ก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ...

พาณิชย์ขอนแก่น จัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs ผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ

พาณิชย์ขอนแก่น จัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs ผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ

21 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าการลงทุนขอนแก่น สู่ AEC ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น...