กสทช ประชุมแสดงความคิดเห็นสาธารณะ ด้านกิจการวิทยุ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมพูลแมนจังหวัดขอนแก่นสำนักงานกสทช ได้เปิดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้เสียด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยมีนายณภัทร วินิจฉัยกุล คณะกรรมการ กตป ของกสทช...

กสทช คุมเข้มโฆษณา วิทยุ ท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมอวานี  ขอนแก่น สำนักงาน กสทช. ภาค 2 ได้จัดอบรม แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องด้านการโฆษณาอาหารและยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ทั้งนี้มีสถานีวิทยุ ในเขตรับผิดชอบ...