กสทช ประขุมรับฟังความคิดเห็น ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ขอนแก่น

กสทช ประขุมรับฟังความคิดเห็น ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ขอนแก่น 11 พฤศจิกายน 2565 โรงแรม อวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น สำนักงาน กสทช ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing)...

กสทช ประชุมแสดงความคิดเห็นสาธารณะ ด้านกิจการวิทยุ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมพูลแมนจังหวัดขอนแก่นสำนักงานกสทช ได้เปิดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้เสียด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยมีนายณภัทร วินิจฉัยกุล คณะกรรมการ กตป ของกสทช...

กสทช คุมเข้มโฆษณา วิทยุ ท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมอวานี  ขอนแก่น สำนักงาน กสทช. ภาค 2 ได้จัดอบรม แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องด้านการโฆษณาอาหารและยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ทั้งนี้มีสถานีวิทยุ ในเขตรับผิดชอบ...