ปศุสัตว์ขอนแก่นเผยฉีควัคซีนสุนัขได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว

ปศุสัตว์ขอนแก่นเผยฉีควัคซีนสุนัขได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว สถานการณ์การเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดขอนแก่น ได้มีการบูรณาการ่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ล่าสุด นายชาญประเสริฐ พลซา...

ผู้ว่า ขอนแก่นแจ้งเตือนประชาชนในเขตเทศบาลเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

นายสมพล  ภูมิทัต  ปศุสัตว์อำเภอเมืองขอนแก่น ประกาศ พื้นที่ กำหนดโรคระบาดชั่วคราว ในท้องที่ เขตชุมชนโนนหนองวัด 4 เทศบาลนครขอนแก่น  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น ...