แพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ ที่ตึกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยในปีนี้มีร่างอาจารย์ใหญ่ที่นักศึกษาทำการเรียนรู้จำนวน 23...

นิสิตแพทย์ มมส จัดกิจกรรมค่ายอาสา ที่ จ.กาฬสินธุ์

นิสิตแพทย์ มมส จัดกิจกรรมค่ายอาสา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สโมสร นิสิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมค่ายหมอขอสร้างสุข...