งานเรารักขอนแก่น

มื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเรารักขอนแก่นครั้งนี้ 1 ปี 2562 ซึ่งครั้งนี้มีหน่วยงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพ มีนายสมศักดิ์...

หน่วยงานสังกัดสำนักนายกฯ และคลัง ร่วมกันกิจกรรมเรารักขอนแก่น

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือรึมบึงแก่นนคร ได้จัดกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งนี้  ซึ่งครั้งนี้มีหน่วยงาน สังกัดกระทรวงการคลัง  ร่วมกับ...