องค์การอนามัยโลก (WHO) ดูงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ขอนแก่น

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 แพทย์หญิงซอมย่า สะวามินาทาน (Dr. Soumya Swaminathan) รองผู้อำนวยการใหญ่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง...