ท่องเที่ยงวิถีไทย สะพานแกดำ

สะพานไม้แกดำ  ตั้งอยู่ที่วัดดาวดึง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม การเดินทางไปสะพานไม้แกดำ   ขับรถจาก จังหวัดมหาสารคาม ไปเส้นอำเภอวาปีปทุม   ขับรถมาประมาณ 19 กม เลี้ยวซ้ายไปอำเภอแกดำ ประมาณ 12 กม ขับรถเข้าไปในอำเภอแกดำ บริเวณทางเข้าวัดดาวดึง มีลานจอดรถและจุดบริการนักท่องเที่ยว  มองไปเบื้องหน้าก็จะเห็นสะพานไม้เป็นสะพานไม้เก่า อายุราวกว่า 50 ปี  ที่ชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางข้ามอ่างเก็บน้ำหนองแกดำ โดยเชื่อมระหว่างบ้านหัวขัวกับหมู่บ้านแกดำ แต่ก่อนสะพานไม้นี่ทรุดโทรมาก ชาวอำเภอแกดำพร้อมด้วยกำลังทหาร ช่วยกันซ่อมแซมสะพานไม้ โดยหวังให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา รวมถึงพัฒนาสะพานไม้เก่าแก่แห่งนี้ ให้เป็นสถานที่ถ่ายภาพและเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม  อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ มีเนื้อที่กว่า 820 ไร่     ซึ่ง  ในฤดูฝน บางปี ถ้ามีปริมาณน้ำมาก น้ำก็จะท่วมสะพาน แต่ไม่นาน น้ำก็ถูกระบายลงไปที่ลำน้ำชี

จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน สะพานไม้แกดำคาดจะมีอายุเกือบ 100 ปี โดยจุดเริ่มต้นเกิดจากชาวบ้านได้ร่วมใจสร้างสะพานเล็กๆ  ขึ้นมาเพื่อใช้สัญจรไปมาระหว่างสองหมู่บ้านคือบ้านหัวขัวและบ้านแกดำ ที่ถูกหนองแกดำกั้นขวาง  โดยชาวบ้านสร้างสะพานเพื่อสัญจรไปหาระหว่างกัน ซึ่งลักษณะของสะพานแต่เดิมจะใช้ไม้ไผ่เป็นลำวางไว้เท่านั้น และมีความคดเคี้ยวไปมาตามความตื้นของน้ำในหนอง  แต่เมื่อปี พ.ศ. 2507 คันดินกั้นน้ำของหนองแกดำขาดเนื่องจากรับน้ำไม่ไหว ชลประทานจึงมีโครงการถมดินซ่อมแซมจนใช้ได้ และมีการขุดขยายเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ได้มีการตั้งโรงเรียนแกดำอนุสรณ์ขึ้น ในปีนี้เองที่มีการได้สร้างสะพานทั้งหมดจากน้ำแรงชาวบ้านที่อาศัยอยู่สองฝั่งหนองแกดำ จนต่อมาถูกขนานนามอีกชื่อว่าเป็น “สะพานเชื่อมใจ” ซึ่งปัจจุบันสะพานไม้ได้ถูกปรับปรุงจนมีขนาดความกว้าง 1 เมตร ยาว 453.5 เมตร ทอดจากชายฝั่งหนองแกดำด้านวัดดาวดึงส์แกดำ ไปยังหมู่บ้านหัวขัว คำว่า ขัว ภาษาอีสาน แปลว่า สะพาน บ้านหัวขัว คือบ้านหัวสะพาน

อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ ยังมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวแกดำโดยได้ใช้นำน้ำมาอุปโภค บริโภค และเป็นแหล่งที่ชาวบ้านดำรงชีวิตในการจับสัตว์น้ำ ในอ่าง มาใช้ดำรงชีวิต    ปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีโครงการพัฒนาปรับปรุงหนองแกดำให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และยังใช้หนองแกดำในการจัดกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน เช่น ลอยกระทง บุญบั้งไฟ  ถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะมีการสร้างถนนลาดยางข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ตาม แต่เราก็ยังเห็นชาวบ้านใช้มาใช้สะพานนี้ข้ามไปมาอยู่เรื่อยๆ

จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน สะพานไม้แกดำคาดจะมีอายุเกือบ 100 ปี โดยจุดเริ่มต้นเกิดจากชาวบ้านได้ร่วมใจสร้างสะพานเล็กๆ  ขึ้นมาเพื่อใช้สัญจรไปมาระหว่างสองหมู่บ้านคือบ้านหัวขัวและบ้านแกดำ ที่ถูกหนองแกดำกั้นขวาง  โดยชาวบ้านสร้างสะพานเพื่อสัญจรไปหาระหว่างกัน

[contact-form][contact-field label=”ชื่อ” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”อีเมล์” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”เว็บไซท์” type=”url” /][contact-field label=”ข้อความ” type=”textarea” /][/contact-form]เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น