ตลาดชุมชนตำบลห้วยไร่ ชัยภูมิ

ช่วงหน้าแล้งต้นไม้ผลัดใบ ชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้เชิงเขาตามเส้นทางต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ พลิกวิกฤตหน้าแล้งเป็นโอกาส เก็บผักหวานป่า ไข่มดแดงอาหารพื้นบ้าน ขายริมสองข้างสร้างรายได้

บนถนน ถนนสายชัยภูมิ อำเภอแก้งคร้อ หลักกิโลเมตรที่ 20   ที่ บ้านซับสมบรูณ์  ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ จะพบเห็นชาวบ้านนำพืชผักสด อาหารป่าพื้นบ้านตามฤดูกาลมาตั้งวางขายในเพิงเป็นกลุ่ม ๆ  ซึ่งเป็นตลาดประชารัฐ  ตลาดชุมชนตำบลห้วยไร่  ซึ่งในช่วงหน้าแล้งนี้ อาหารพืชผักสดที่ขึ้นชื่อจะเป็นผักหวาน  ดอกกระเจียว  และมะม่วง ช่วงนี้มะม่วง ออกผลผลิตมาก ชาวบ้านจะนำมาวางขายด้วย   สำหรับไข่มดแดง  แม่ค้าบอกว่า จะขึ้นไปแย่ไข่หมดแดง และเก็บผักหวานในป่าบนภูเขาเทือกเขาภูแลนคาใกล้บ้าน ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเวลา 05.00น.ของทุกวัน ซึ่งมีหมดแดงทำรังอยู่บนต้นไม้จำนวนมาก รวมถึงผักหวานจะแตกใบอ่อนจำนวนมากเช่นกัน หลังจากเก็บมาได้ จะนำมาล้างให้สะอาดมาวางขายในเพิงริมถนนที่สร้างไว้ชั่วคราวในช่วงบ่ายของแต่ละวัน โดยที่จุดบ้านห้วยไร่นี้ จะมีชาวบ้านนำพืชผักสด อาหารพื้นเมืองบ้านตามฤดูกาลมาวางขาย ส่วนในด้านราคาจำหน่าย จะขึ้นกับปริมาณความต้องการของผู้บริโภค และจำนวนที่เก็บได้ ในช่วงนี้ ผักหวานกิโลกรัมละ 250 บาท ส่วนไข่หมดแดงกิโลกรัมละ 500 บาท ซึ่งจะมีทั้งผู้ที่หาผักหวาน และไข่หมดแดงขายเอง และชาวบ้านรับมาขายอีกทอดหนึ่งเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น