ท่องเที่ยว น้ำตกตาดทิดมี ภูผาม่าน

น้ำตกตาดทิดมี   อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน   บ้านดงสะคร่าน ตำบลวังสวาป อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ป่าดงลาน ท้องที่ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ มีเนื้อที่ประมาณ 350 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมอาณาบริเวณในอำเภอภูผาม่าน และอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย จัดเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 72 ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ำลำธาร และมีจุดเด่นทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะถ้ำและน้ำตก

สำหรับการเดินทางไปยังน้ำตกตาดทิดมี      เดินทาง จากอำเภอชุมแพเดินทางมุ่งหน้าทางอำเภอหล่มสัก ใช้เส้นทางเดินทางไป บ้านตาดฟ้า-ดงสะคร่าน โดยมีสองเส้นทาง เส้นทางแรก คือ เส้นทางสายบ้านวังสวาปไปตาดฟ้าดงสะคร่านเป็นเส้นทางขึ้นภูเขา  ระยะทางจากบ้านวังสวาปไปถึงตาดฟ้าดงสะคร่านประมาณ 15 กิโลเมตร    และอีกเส้นทางหนึ่ง คือ เส้นทางไปยังอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยแยกที่บ้านโคกมนไปยังบ้านตาดฟ้า-ดงสะคร่านสภาพถนนไม่คอยสะดวกนัก แต่รถยนต์สามารถสัญจรไปมาได้ เดินทางไปจนถึงบ้านตาดฟ้า  ดงสคร่าน  จะมีเส้นทางเดินทางไปยังจุดชมวิวและน้ำตก ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันถึงบ้านโคกมนจากนั้นเลี้ยวขวา ผ่านบ้านดงมะไฟถึงบ้านดงสะคร่าน    น้ำตกตาดทิดมีอยู่บริเวณสะพานข้ามห้วยเพื่อเข้าหมู่บ้านดงสะคร่าน

ลักษณะเด่นของแหล่ง : น้ำตกตาดทิดมีเป็นน้ำตกชั้นเดียว เกิดจากทางน้ำของห้วยตาดฟ้ากัดเซาะไปตามรอยแตกในชั้นหินเกิดเป็นหน้าของน้ำตก ลักษณะของน้ำตกจะเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกันไปตามความลาดเอียงของภูมิประเทศ บริเวณหน้าผาน้ำตกมีความสูง 14 เมตร กว้าง 25 เมตร ความยาวตามลำห้วยมากกว่า 100 เมตร

น้ำตกตาดทิดมีเป็นน้ำตกที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ในพื้นที่นี้ยังมีหมู่บ้านเล็กๆ อาศัยอยู่ด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น