TCEP ลุยสร้างระบบฐานข้อมูลMICE อีสาน เชื่อมโยง Thai MICE ไปทั่วโลก

ทีเส็บ ลุยสร้างระบบฐานข้อมูลไมซ์อีสาน เชื่อมโยงไทยไมซ์ไปทั่วโลก วันที่ 13 ส.ค.62 ที่โรงแรม อวานี ขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ Thai MICE Connect หรือโครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ สินค้า บริการของอุตสาหกรรมไมซ์ระดับภูมิภาค และเวทีเสวนาหัวข้อ วัตถุประสงค์ของโครงการ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ Thai MICE Connect สำหรับผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่ รายย่อย และ กลุ่มลูกค้าไมซ์ในทุกระดับ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สปน.หรือ ทีเส็บ.
นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สปน. กล่าวว่า การพัฒนาข้อมูลไมซ์ระดับชาติ มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ โดยใช้อุตสาหกรรมไมซ์นำ ด้วยการสร้างศูนย์กลางข้อมูลไมซ์ระดับชาติที่จะเป็นประโยชน์กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทีเส็บจึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 10 หน่วยงาน เดินหน้ายกระดับธุรกิจไมซ์ผ่านนวัตกรรมข้อมูล ริเริ่มโครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ สินค้าบริการของอุตสาหกรรมไมซ์ระดับภูมิภาค ภายใต้ชื่อ “Thai MICE Connect” หรือระบบรวบรวมฐานข้อมูลผู้ประกอบการสินค้าบริการในทุกรูปแบบ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วประเทศที่ชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน สร้างเป็น E-Marketplace ของธุรกิจไมซ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดครั้งแรกของไทย จังหวัดขอนแก่น เป็น 1 ใน 5 เมืองไมซ์ซิตี้ ที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้ขอนแก่นเป็นจังหวัดนำร่องในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นเมืองศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมไมซ์ภูมิภาค ครอบคลุมการคมนาคมขนส่งทั้งระบบราง และการเปิดท่าอากาศยานนานาชาติ การพัฒนาสมาร์ทซิตี้บัส ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วปริมณฑลเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางหลัก ตลอดจนปัจจุบันขอนแก่นมีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น หรือ Khonkaen International Convention and Exhibition Center หรือ KICE ที่มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 20,000 ตร.ม. สามารถรองรับการจัดประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติในมาตรฐานสากล สำหรับโครงการ “Thai MICE Connect” จะเป็นแพลทฟอร์มนวัตกรรมใหม่ สำหรับวงการไมซ์ไทยในการยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ให้สามารถแข่งขันได้บนแพลทฟอร์มการตลาดโลกใหม่ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีความพร้อมเรียนรู้และพัฒนา สร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าและบริการ เพื่อพร้อมเป็นตัวเลือกในแพลทฟอร์มรูปแบบ E- MICE Marketplace ที่จะมีการติดหัวใจสำหรับผู้ประกอบการที่มีความถี่สูง ในการอัพเดตข้อมูลสินค้าและบริการ ทั้งรูปภาพ ข้อความ โปรโมชั่น เพื่อให้สินค้าบริการเป็นที่น่าสนใจ โดยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการในโครงการฝึกฝนพัฒนาธุรกิจ และมีระบบที่ประเมินผลได้ด้วยตนเอง ในขณะเดียวกันทีเส็บได้พัฒนาการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในรูปแบบ Training Workshop & Public Hearing เพื่อเสริมอาวุธความรู้ ด้านการจัดเก็บข้อมูล และการทำการตลาดดิจิตัล โดยผู้ร่วมอบรมสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปดำเนินการพัฒนาต่อยอดระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง โดยคาดว่าโครงการ Thai MICE Connect: E-MICE Marketplace เตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 ต.ค.62 นี้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น