ท่องเที่ยววัดป่าคีรีวัน (คำหวายยาง) อ.บ้านฝาง ขอนแก่น

วัดป่าคีรีวัน (คำหวายยาง) ตั้งอยู่ที่บ้านปากช่อง หมู่ที่5 ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง  จ.ขอนแก่น(มีคลิป) สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 50 ไร่  ตามทะเบียนครอบครองที่ดินเลขที่ 108 วัดคีรีวัน บ้านปากช่อง ตั้งเมื่อ พ.ศ.2480 ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพานคำ ชาวบ้านเรียกว่า วัดป่าคำหวายยาง เพราะมีต้นหวายยางและน้ำผุด (น้ำพุ) ขึ้นตามธรรมชาติ  พระอาจารย์คำดี ปภาโส   และหมู่คณะได้สร้างวัดขึ้นมาโดยมีชาวบ้านปากช่อง,คำหญ้าแดง,โคกงาม,โสกดั่ง,บ้านหนองผือ สร้างเสนาสนะเป็นการชั่วคราวก่อนและพัมนาวัดเรื่อยมา เป็นลำดับ จนถึงปัจจุบันได้ พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ 16 กันยายยน 2501 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร พระอาจารย์คำดี ปภาโส    ท่านได้มรณภาพเมื่อ 17 พ.ย. 2527 ภายในวัดมีเจดีย์และเป็นสถานที่เก็บอิฐิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่สิงห์ ขันตยาโม และเกจิอาจารย์สาย ธรรมยุตอีกหลายองค์ และมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ยืนตระหง่าน หลังสระน้ำในวัด ซึ่งสระน้ำนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาให้อาหารปลาอีกด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น