วนอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้

วนอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้ ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 210 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 3 กิโลเมตร
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทั้งความงดงามและอุดมไปด้วยบรรยากาศที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีววิทยาที่บรรดานักท่องเที่ยวต้องแวะชม วนอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้ มีความร่มรื่นไปด้วยหมู่แมกไม้นานาพันธุ์มีโขดหินที่มีรูปร่างลักษณะที่หลากหลายแปลกตา ซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่ง สำหรับการวางแผนในช่วงวันหยุดยาวเพื่อพักผ่อนหรือทำกิจกรรมร่วมกันร่วมกันในครอบครัว ด้วยบรรยากาศที่สบาย อากาศบริสุทธิ์สงบร่มรื่น ความงามของน้ำตกเฒ่าโต้แห่งนี้แล้วนับว่าสวยงามและแฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ในสายน้ำที่ไหลลง ผ่านโขดหินโดยเฉพาะในฤดูฝนที่จะมีปริมาณและความแรงของสายน้ำไหลเป็นพิเศษอันเป็นภาพแห่งความงามที่สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงมีศาลเจ้า “ปู่หลุบ” ซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวหนองบัวลำภูและผู้ที่เดินทางผ่านเส้นทางนี้ และชาวบ้านมีความเชื่อว่าศาลเจ้าปู่หลุบ จะช่วยให้แคล้วคลาด จากอุบัติเหตุทั้งปวง เมื่อขบรถผ่าน บริเวณศาลเจ้าปู่หลุบ คนขับจะบีบแตร ส่วนผู้คนที่นับอยู่บนรถจะยกมือไหว้ ศาลเจ้าปู่หลุบ เพื่อเป็นการ แสดงความเคารพ และมีความปลอดภัยในการเดินทาง หลังจากเที่ยวน้ำตกแล้ว เดินทางต่อไปเส้นทางไปจังหวัดอุดรธานี อีก 5 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวก็สามารถแวะหาสินค้าพื้นบ้าน ของป่า จากตลาดบ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน ก่อนกลับบ้านได้อีกด้วย  ชมคลิป

นอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้ มีความร่มรื่นไปด้วยหมู่แมกไม้นานาพันธุ์มีโขดหินที่มีรูปร่างลักษณะที่หลากหลายแปลกตา ซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่ง สำหรับการวางแผนในช่วงวันหยุดยาวเพื่อพักผ่อนหรือทำกิจกรรมร่วมกันร่วมกันในครอบครัว ด้วยบรรยากาศที่สบาย อากาศบริสุทธิ์สงบร่มรื่น ความงามของน้ำตกเฒ่าโต้แห่งนี้แล้วนับว่าสวยงามและแฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ในสายน้ำที่ไหลลง ผ่านโขดหินโดยเฉพาะในฤดูฝนที่จะมีปริมาณและความแรงของสายน้ำไหลเป็นพิเศษเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น