ขอนแก่นเร่งสำรวจหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ยามขาดแคลน

ขอนแก่นเร่งสำรวจหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ยามขาดแคลน

นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ พร้อมด้วยนายชินกร แก่นคง นายอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำที่เหมืองเก่าโรงโม่หินในพื้นที่ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เพื่อสำรวจแหล่งน้ำสำหรับการนำมาใช้อุปโภค-บริโภคในช่วงหน้าแล้ง โดยพบว่าแหล่งน้ำสำรองแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 27 ไร่ ความลึกจากขอบอ่างถึงผิวน้ำมีความลึกประมาณ 50 เมตร ความลึกจากผิวน้ำถึงก้นอ่าง 70 เมตร มีปริมาณน้ำในอ่างประมาณ 3 – 3.5 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งถือว่ามีปริมาณมากพอสมควร เนื่องจากในขณะนี้พื้นที่ อ.ชุมแพ และ อ.ภูผาม่าน มีปริมาณน้ำดิบในลำน้ำเชิญซึ่งรับน้ำมาจากเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูม จำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี ซึ่งหลังจากลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำสำรองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้รายงานสรุปข้อมูลให้ทางจังหวัดได้รับทราบและเตรียมการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น นำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่มาติดตั้ง เพื่อสูบน้ำออกจากอ่างลงสู่ลำคลองสาธารณะเพื่อเติมน้ำดิบไว้ให้การประปาส่วนภูมิภาค อ.ชุมแพ นำมาผลิตน้ำประปาไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น