ขอนแก่นวางมาตรการรับมือไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

ขอนแก่นวางมาตรการรับมือไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 คุมเข้ม บขส.-สนามบิน-รถไฟ เน้นหนักเที่ยวรถระหว่างประเทศและเที่ยวบินเชื่อมต่อนานาชาติ

28 มค 2563 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่ 3 ริม ถ.เลี่ยงเมืองขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์ สสจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานร่วมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ตามมาตรการป้องกันสูงสุด โดยได้เข้าตรวจสภาพร่างกายของพนักงานขับรถและผู้โดยสาร ที่เดินทางมากับรถโดยสารระหว่างประเทศที่มีจุดจอดที่ จ.ขอนแก่น ประกอบด้วย การตรวจวัดไข้ การแจกจ่ายหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ รวมทั้งการแนะนำการป้องกันตนเองให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการโดยสารในเส้นทางระหว่างประเทศ และในเส้นทางต่างๆ ที่เชื่อมต่อ จ.ขอนแก่น ด้วยรถโดยสารอย่างเข้มงวด

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การตรวจเข้มดังกล่าวเป็นมาตรการที่จังหวัดดำเนินการทันทีหลังเกิดสถานการณ์ขึ้น แม้วันนี้ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ยังไม่พบผู้ติดเชื้อหรือการแพร่ระบาด แต่เพื่อความไม่ประมาททุกส่วนงานได้กำหนดมาตรการและแผนการดำเนินการอย่างรัดกุม ละเอียดและรอบคอบ โดยเฉพาะรถโดยสารระหว่างประเทศที่มีให้บริการไปยัง สปป.ลาว วันละ 4 เที่ยว ต้องตรวจเข้มตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งการเดินทางของสายการบินที่มีผู้โดยสารที่เชื่อมต่อกับต่างประเทศ ได้มีการประสานข้อมูลต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและะต่อเนื่องทุกวัน ขณะที่ รพ.ขอนแก่น ได้มีการเตรียมห้องปลอดเชื้อไว้สำหรับผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัย ไว้ในเบื้องต้น จำนวน 6 ห้อง พร้อมเครื่องมือต่างๆ และทีมแพทย์พร้อมแล้ว อีกทั้งยังมีการประสานงานร่วมกับ รพ.สิรินธร และ รพ.ชุมแพ ในการเตรียมห้องปลอดเชื้อเฉพาะทางไว้สำรอง หากเกิดสถานกาณ์ฉุกเฉินเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น