ชาวขอนแก่น 5 คน ที่หนีการกักกัน  เข้ารายงานตัวที่โรงพยาบาลขอนแก่น ด้านผู้ว่าฯ เร่งตรวจสอบพร้อมเร่งติดตามผู้ใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวัง

4 เมษายน 2563 ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ร่วมทำความเข้าใจกับชาวจังหวัดขอนแก่น 5 คน ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนที่จะเดินทางกลับมาจังหวัดขอนแก่น แล้วได้เข้ามารายงานตัวต่อทีมแพทย์ เพื่อเข้าสู่มาตรการการกักตัวคัดกรองโรคที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น กล่าวว่า ชาวจังหวัดขอนแก่นทั้ง 5 คน มี 4 คน ได้เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา  ส่วนอีกรายเดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์โดยทั้งหมดมีหนังสือรับรองจากแพทย์ว่าไม่มีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับมีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องการกักตัว จึงทำให้ทั้ง 5 คน ต่างเดินทางกลับมายังจังหวัดขอนแก่น โดยช่องทางการเดินทางด้วยรถตู้ รถแท็กซี่ และเครื่องบินมาลงที่สนามบินขอนแก่น ซึ่งในช่วงบ่ายที่ผ่านมาทั้ง 5 คน ได้เดินทางมารายงานตัวกับทางจังหวัด โดยให้เดินทางมาที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จากนั้นได้ส่งตัวมาตรวจอาการเบื้องต้น โดยการตรวจวัดอุณหภูมิและการหาอาการนำของเชื้อไวรัสโควิด19 ผลการตรวจเบื้องต้นยังไม่พบอาการติดเชื้อไวรัสโควิด19 แต่อย่างใด อย่างไรก็ดีเพื่อความมั่นใจ ทีมแพทย์ได้ให้ทั้ง 5 คน กักตัวที่โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อที่เข้าสู่กระบวนการเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ทีมสืบสวนสอบสวนโรค  ได้ติดต่อญาติของทั้ง 5 คนที่อาจจะสัมผัสหรือเข้าใกล้เพื่อให้กักตัวเองเพื่อสังเหตุอาการ เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดถือว่ามีความเสี่ยง พร้อมกับได้ประสานยังสายการบิน คนขับรถแท็กซี่ และรถตู้โดยสาร ที่ทั่ง 5 คน เดินทางมาที่ขอนแก่นให้รับทราบและเข้าสู่มาตรการกักตัวเฝ้าระวังเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น