สนามบินขอนแก่น พร้อมเปิดให้บริการตามปกติ เพิ่มมาตรการคุมเข้ม โควิด-19

สนามบินขอนแก่น พร้อมเปิดให้บริการตามปกติพร้อมกับมีมาตรการคุมเข้ม โควิด-19 แนะเดินทางล่วงหน้าก่อนทำการบิน 2 ชั่วโมง

ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบความพร้อมการกลับมาให้บริการของสายการบินพาณิชย์ และระบบการให้บริการของท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น ภายหลังจากที่สายการบินพาณิชย์เตรียมกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 พ.ค.นี้ ประกอบด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย, สายการบินไทยไลออนแอร์, และสายการบินนกแอร์ สายการบินละ 1 เที่ยวบินต่อวัน ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น กล่าวว่า มาตรการคุมเข้มที่กรมท่าอากาศยานได้กำหนดบังคับใช้ถือเป็นแนวทางการปฎิบัติที่ท่าอากาศยานทุกแห่งจะต้องปฎิบัติตามอย่างเข้มงวดในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยทุกคนที่จะเข้ามาใช้บริการที่อาคารผู้โดยสารและพื้นที่โดยรอบสนามบินขอนแก่นจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ส่วนประตูเข้าออกทุกประตูจะมีการตรวจคัดกรองผู้มาใช้บริการทุกคนด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายหากมีอุณหภูมิเกิน 37.3 องศาเซลเซียสก็จะให้พักรอในจุดที่กำหนดไว้โดยมีเจ้าหน้าที่ซักประวัติทันที เมื่อตรวจการตรวจแล้วก็จะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ทางสนามบินได้ตีเส้นตามการเว้นระยะห่างทางสังคม ทั้งในจุดจำหน่ายบัตรโดยสาร จุดตรวจสอบบัตรที่นั่งโดยสาร จุดพักรอ จุดตรวจสัมภาระและตรวจร่างกาย ที่ผู้โดยสารทุกคนจะต้องปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ และเส้นที่เราได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ยังขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารเดินทางมาก่อนเวลาทำการบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เนื่องจากทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนของการควบคุมอย่างเข้มงวดก่อนการเดินทางเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น