ขอนแก่นเตรียมพร้อมเพื่อการระบายน้ำรับมือกรณีเกิดฝนตกหนักในเขตเมือง

ขอนแก่นเตรียมพร้อมเพื่อการระบายน้ำรับมือกรณีเกิดฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำหลาก น้ำเอ่อท่วมในเขตเมืองและเขตเศรษฐกิจของจังหวัด
วันที่  15 กค 2563 วันนี้ เวลา 13.30 น.นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมนายทแกลว นุศรีวอ ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น หน.สำนักงาน ปภ.จ.ขอนแก่น ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ขอนแก่น ผอ.ทรัพยากรน้ำภาค ขอนแก่น นานอำเภอเมืองขอนแก่น ผู้แทน ชลประทาน ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น เทศบาลตำบลพระลับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตลอดจน จนท.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน ได้ลงเรือตรวจการและเรือท้องแบน ศูนย์ ปภ เขต 6 รวม 6 ลำ ร่วมกันตรวจผลการดำเนินงานการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ  การขุดลอกและกำจัดผักตบชวา  ในลำห้วยพระคือช่วงจากรอยต่อระหว่างเขตเทศบาลนครขอนแก่นกับเทศบาลตำบลพระลับ ระยะทางรวมประมาณ 12 กม. ระยะเวลาดำเนินงาน 1 พ.ค.ถึง 5 ก.ค.63 ทั้งนี้เพื่อเตรียมการในการระยายน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ในช่วงหน้าฝนนี้

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น