เที่ยวในงานเทศกาลอาหารสุดแซบที่ อ.พล จ.ขอนแก่น

17 ตุลาคม 2563  ที่ห้างสรรพสินค้า TOPs พลาซ่า สาขาพล อ.พล จ.ขอนแก่น
นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารสุดแซบ ของห้าง TOPs พลาซ่า สาขาพล ซึ่งได้ให้พื้นที่สำหรับผู้ประกอบการบิสคลับขอนแก่น และ SMEs รายย่อย ได้มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า จำนวนกว่า 20 ร้านค้า โดยรวมอาหารแซบๆหลากหลายความอร่อย และได้เดินชมสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดที่ทางห้าง TOPs ได้จัดให้บริการประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน หลากหลายมุมกับสินค้ามากมาย และได้ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าพืชผักปลอดภัย
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น อยากจะเชิญชวนประชาชนและผู้เดินทางสัญจรได้แวะชม ช้อบ และชิม เดินเที่ยวในงานเทศกาลอาหารสุดแซบ จัดระหว่างวันที่ 17 – 24 ตุลาคม 2563 ณ ห้าง TOPs พลาซ่า สาขา พล อ.พล จ.ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น