รพ ขอนแก่น ขอรับบริจาคเลือด ด่วน

ปริมาณโลหิตสำรองในคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่นอยู่ในขั้นวิกฤต เหลือสำรองใช้เพียง 3 วัน ญาติผู้ป่วยต้องประกาศขอรับบริจาคเลือดใช้ในการผ่าตัด

ที่คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น วันนี้มีประชาชนเดินทางเข้ามาเพื่อบริจาคเลือดหลังรับทราบข่าวปริมาณเลือดสำรองในคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่นมีปริมาณน้อย โดยเฉพาะกรุ๊ป O และกรุ๊ป B มีปริมาณสำรองไม่ถึง 100 ยูนิต ทำให้ญาติผู้ป่วยที่จะเข้าทำการผ่าตัด ต้องประกาศผ่านสังคมออนไลน์เพื่อขอรับบริจาคเลือดในการผ่าตัด ด้านนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้เลือดในคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น มีปริมาณน้อยเนื่องจากประชาชนไม่กล้าออกมาบริจาค ประกอบกับโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ทำให้มีความต้องการใช้เลือดในปริมาณมาก ปัจจุบันมีปริมาณเลือดสำรองเหลือใช้เพียง 3 วันเท่านั้น ทางโรงพยาบาลได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาบริจาคเลือด ซึ่งทางโรงพยาบาลมีมาตรการคัดกรองโควิด 19 อย่างเข้มงวดเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น