เพลงสตริงฮิตยุค 70

เพลงสตริงฮิตยุค 70 ยุค 1970-1979 (พ.ศ 2513-2522)

มี วงชาตรี,ดิ อิมพอสซิเบิล,ชัยรัตน์ เทียบเทียม,จรัล มโนเพชร,ดอน สอนระเบียบเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น