เชิญร่วมงาน เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สงกรานต์ขอนแก่น

ขอนแก่นจัดสงกรานต์ในรูปแบบ “เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สงกรานต์ขอนแก่น” ในรูปแบบ New Normal “บ่ซิดบ่สาดกะม่วนได้”

6 เม.ย. 64   ณ ห้องประชุมโรงแรมอวานี ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วย นางพรพิมล คงตระกูล  วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น,  นพ.สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา  นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น, ผอ.สนง.ททท.ขอนแก่น, เทศบาลนครขอนแก่น และนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ จ.ขอนแก่น ประจำปี 2564  “เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สงกรานต์ขอนแก่น” โดยก่อนเริ่มการแถลงข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และผู้ร่วมงานร่วมสรงน้ำพระพุทธพระลับจำลอง ต่อด้วยขบวนแห่ “เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สงกรานต์ขอนแก่น” โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า  การจัดงานในครั้งนี้เน้นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามในมิติทางศาสนา  และเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบของวิถีใหม่ New Normal .ในสถานการณ์โรคติอต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เน้นการคุมเข้มมาตรการ DMHTT “เว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนคน และพื้นที่” งดกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง งดการเล่นน้ำ  สาดน้ำ  ประแป้ง งดเล่นโฟม งดแสดงคอนเสิร์ต  และการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก  เน้นแก่นแท้ของวัฒนธรรมประเพณี  พร้อมชูอัตลักษณ์และเสน่ห์วัฒนธรรมของท้องถิ่น  จึงได้จัดงานสงกรานต์ในธีม “เสน่ห์วิถีอีสาน  ย้อนวันวาน สงกรานต์ขอนแก่น  ในระหว่างวันที่ 8 – 15  เม.ย. 2564
สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตร ขบวนแห่พระศรีสัตนาคนหุต (หลวงพ่อพระลับ) จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปยังวัดธาตุ  พระอารามหลวงในวันที่  9 เม.ย. 64 การสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เมืองขอนแก่น  การละเล่นพื้นบ้าน  ตบประทาย  ก่อเจดีทราย  พิธีเสียเคราะห์  หรือสะเดาะเคราะห์  ณ  วัดไชยศรี ในวันที่  13 เม.ย. 2564  และการแสดงศิลปะวัฒนธรรม
“สงกรานต์จังหวัดขอนแก่น มีความโดดเด่นของกิจกรรมที่หลากหลาย ผสมผสานเอกลักษณ์วัฒนธรรม ท้องถิ่นแบบผสมผสานในมิติทางศาสนา และสงกรานต์แบบดั้งเดิม รูปแบบกิจกรรมสงกรานต์ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 เน้นแก่นแท้วัฒนธรรมประเพณี และเสน่ห์วัฒนธรรมท้องถิ่น ในมาตรการคุมเข้มของ สาธารณสุข ภายใต้โครงการ เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สงกรานต์ขอนแก่น “สงกรานต์ ริน รส พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ผวจ.ขอนแก่น  กล่าว

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น