ขอนแก่น ยังคงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ขอนแก่นขณะนี้ยังคงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ มีประวัติสัมผัสเกี่ยวข้องกับครัสเตอร์สถานบันเทิงในพื้นที่เสี่ยงและผู้ที่มี ประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายเดิม

นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นน เผยสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ล่าสุดว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มีประวัติสัมผัสเกี่ยวข้องกับครัสเตอร์สถานบันเทิงในพื้นที่เสี่ยงและผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายเดิม ทั้งนี้ทีมสอบสวนโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่สอบสวนโรคและรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ ข้อมูลเพิ่มเติม ณ เวลา 16.30 น. วันที่ 13 เมษายน 2564 จำนวน 18 ราย ดังนี้

ขายที่ 78 หญิงไทย อายุ 32 ปี อาชีพพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งที่กรุงเทพ ภูมิลำเนา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีอาการไอแห้งๆ มีประวัติเสี่ยงเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID ที่ กรุงเทพฯ

รายที่ 79 หญิงไทย อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา ภูมิลำเนาอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีอาการไอมี เสมหะ มีประวัติเสี่ยงคือ เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จากการรับประทานอาหารร่วมกันที่กรุงเทพ

รายที่ 80 หญิงไทย อายุ 45 ปี อาชีพ ค้าขาย ภูมิลำเนาอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่มีอาการ มีประวัติเสี่ยง เดินทางจากพื้นเสี่ยง กรุแทพมหานคร

รายที่ 81 ชายไทย อายุ 20 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ภูมิลำเนา อำเภอเมืองขอนแก่น มีอาการเจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID ที่ กรุงเทพฯ

รายที่ 82 หญิงไทย อายุ 35 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท ที่ กทม. ภูมิลำเนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น มีอาการเจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ประวัติเสี่ยง สัมผัสเคสยืนยันในที่ทำงาน

รายที่ 83 หญิงไทย อายุ 25 ปี อาชีพนักศึกษา ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีอาการไอเจ็บคอ ปวด กล้ามเนื้อ มีน้ำมูก เสมหะ ประวัติเสี่ยง ไปเที่ยวผับที่ทองหล่อ

รายที่ 84 เพศชาย อายุ 23 ปี อาชีพช่างแห่งหน้า ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 86 ขอนแก่น)

รายที่ 85 เพศชาย อายุ 28 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท ภูมิลำเนา อำเภอเมืองขอนแก่น ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 66 ขอนแก่น) ที่ผับหน้า Big C ขอนแก่น

รายที่ 86 เพศชาย อายุ 24 ปี อาชีพ You tuber มีภูมิลำเนา อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ประวัติเสี่ยง มีอาชีพเป็นนักแสดง เดินทางไปแสดงตามผับ สถานบันเทิง

รายที่ 87 เพศชาย อายุ 33 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร ไม่มีอาการ มีประวัติเสี่ยงสัมผัส ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 63

รายที่ 88 เพศ หญิง อายุ 45 ปี อาชีพค้าขาย ภูมิลำเนา อำเภอเมืองขอนแก่น ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 87

รายที่ 89 เพศหญิง อายุ 21 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนาอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไม่มีอาการประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 63

รายที่ 90 เพศชาย อายุ 35 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนา จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงสัมผัส ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 63 รายที่ 91 เพศชาย อายุ 53 ปี อาชีพรับราชการ ภูมิลำเนาอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 60

รายที่ 92 เพศหญิงอายุ 37 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนาอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่มีอาการ ประวัติ เสี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยง

รายที่ 93 เพศชาย อายุ 39 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 94 เพศชาย อายุ 39 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนาอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่มีอาการ ประวัติ เสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 74

รายที่ 95 เพศหญิง อายุ 29 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนาอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงคือไปร้านคาราโอเกะ

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ทีมสอบสวนโรคได้ดำเนินการตามามาตรการกระทรวงสาธารณสุขและสอบสวนโรคเชิงลึกทั้ง หมดแล้ว

ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นพบผู้ติดเชื้อสะสม ตั้งแต่15 ธันวาคม 2563 – 13 เมษายน 2564 จำนวน 95 รายและระลอกใหม่ครั้งนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและได้สั่งการพื้นที่เตรียมความพร้อมยา เวชภัณฑ์ เปิด Cohort ward และเตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น