ขอนแก่น เตรียมพร้อมเวชภัณฑ์ ที่จำเป็นในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวิด-19 แจกจ่ายไปยัง โรงพยาบาลที่ขาดแคลน

จ.ขอนแก่น เตรียมพร้อมเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวิด-19 เพื่อแจกจ่ายไปยัง รพ.สต. และโรงพยาบาลที่ขาดแคลน

นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบที่สามในจังหวัดขอนแก่น มีผู้ติดเชื้อจำนวนหลายร้อยราย ทำให้ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน นั้น ขณะนี้จากการสำรวจพบว่า วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อาทิ ชุดตรวจ หน้ากากอนามัย แว่นตา ชุดPPE อาจจะไม่เพียงพอ และยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะยุตติลงในวันใด จึงได้มีหนังสือแจ้งไปยัง คณะกรรมการป้องกันและยับยั้งฯ ในการใช้เงินของกรมบัญชีกลาง ในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลสนาม โดยเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่ต้องดำเนินการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและใกล้ชิดกับบุคคลที่มีความเสี่ยง ดังกล่าว

นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่อว่า สำหรับโรงพยาบาลต่างๆ ที่เริ่มประสบปัญหาการขาดแคลน ตามที่แต่ละโรงพยาบาลได้ทำหนังสือแจ้งความจำนงมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จะได้รวบรวมข้อมูลและแจ้งมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในการอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแจกจ่ายได้ไม่เกิน 20 วัน โดยในระหว่างช่วงเวลา 20 วัน นั้น ทางจังหวัดได้มีการสำรองวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในช่วงเวลาที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการแจกจ่ายต่อไปไว้แล้วเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น