ชาวขอนแก่น รับมอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 3  อำเภอ จ.ขอนแก่น กว่า 300 ราย

17 มิ.ย. 64. ณ  ที่ว่าการอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะข้าราชการและประชาชนให้การต้อนรับ

*** ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อกฎหมาย สิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักหวงแหนในที่ดินของตนและเพื่อไม่ให้เกษตรกรทำผิดระเบียบ อำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรที่อยู่ห่างไกลได้รับการบริการที่เข้าถึงได้ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 จังหวัดขอนแก่น สำหรับกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอน้ำพอง และอำเภอซำสูง จำนวน 300 ราย

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ ส.ป.ก.เป็นนโยบายหลักที่ได้กำหนดไว้ และมอบนโยบายให้เลขา ส.ป.ก.ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 โดยมีการมอบให้ทุกจังหวัดยกเว้น กรุงเทพมหานคร และอีกนโยบายคือ การยึดที่ดินแปลงใหญ่เดิมที่อยู่ในมือของกลุ่มทุน เพื่อนำมามอบให้แก่เกษตรกร ส่วนการส่งเสริมในด้านอาชีพ ได้พยายามนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาส่งเสริมพี่น้องเกษตรกร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ที่ทำประโยชน์ในพื้นที่ ส.ป.ก.ให้ดีขึ้น โดยในวันนี้มามอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกร ทั้งสิ้นกว่า 300 ครัวเรือน มีส่วนในการส่งเสริมอาชีพ ทั้งภาคปศุสัตว์ การทำประมง และพืชไร่ พืชสวน ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ ทำให้อาชีพใหม่ของพี่น้องเกษตรกรคือการปลูกพืชสมุนไพร เช่น กระชายดำ กระชายขาว ขมิ้น กัญชง และกัญชา เป็นนโยบายที่ได้มอบให้แก่ สปก.ทุกจังหวัด ซึ่งมีตลาดรองรับ โดยเฉพาะสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เป็นต้น

. ปัจจุบันสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ตามพระราชกฤษฎีกาประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1.090,300 ไร่ 120 ตำบล 25 อำเภอ โดยจัดที่ดินและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 แล้วจำนวน 65,206 ราย 82,791 แปลง 739,482 ไร่
สำหรับในปี 2564 ส.ป.ก.ขอนแก่น มีภารกิจงานการจัดที่ดินและมอบหนังสืออนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน สปก 4-01 ให้เกษตรกรทางที่ดินทำกินและที่ดินชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 780 ราย 8,063 ไร่

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น