แบงค์ไทยพาณิชย์ และมูลนิธิสยามกัมมาจล มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี

แบงค์ไทยพาณิชย์ และมูลนิธิสยามกัมมาจล มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ได้รับเกียรติจากผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล โดย คุณปรัชญา สังขจันทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ขอนแก่น และทีมเครือข่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้มามอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ มอบให้แก่โรงพยาบาลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน 950,000 บาท ที่จะใช้สำหรับการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่

นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบเงินที่ประชาชนบริจาคผ่านทางมูลนิธิสยามกัมมาจล เพื่อช่วยเหลือโครงการการส่งเสริมการเข้าถึงบริการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนฯ เป็นจำนวนเงิน 2,131,000 บาท

ซึ่งเงินจำนวนนี้จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการผ่าตัด จำนวน 71 ราย โดยมีผู้บริหารจากมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี นำโดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รองประธานมูลนิธิฯ และ นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ตัวแทนรับมอบเงินบริจาค

ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว กล่าวว่า ในนามของมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ขอขอบพระคุณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล เป็นอย่างสูง ที่ได้เห็นความสำคัญของโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคอีสาน และได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนมายังมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีเป็นอย่างดีเสมอมา

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น