ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น หารือ รพ.ศรีนครินทร์ เตรียมการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม รอบที่ 1

ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น หารือ รพ.ศรีนครินทร์ เตรียมการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม รอบที่ 1

เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น             นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกับ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลศรีนครินทร์ นำโดย ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ และคณะแทพย์ พยาบาล เกี่ยวกับขั้นตอนและลำดับวิธีการในการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม รอบที่ 1 จำนวน 17,000 คน (34,000 โดส) ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2564 และ. วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2564 ณ ขอนแก่น Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จำนวน 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 09.00 – 12.00 น. (6 รอบ) และเวลา 12.30 – 17.00 น. (9 รอบ)

เทศบาลนครขอนแก่น ขอความร่วมมือให้ประชาชนมาตามวันเวลาที่ได้รับนัดหมาย ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีน รอบที่ 1 ได้ที่

แอพพลิเคชั่น Line OA U-PHEE
หรือ http://kkmuni.city/kkmuni_sinopharm

ส่วนการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม รอบที่ 2 นั้น มีแผนกำหนดฉีดประมาณ เดือน กันยายน – ตุลาคม 2564 ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปอีกครั้งหนึ่ง สามารถสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 043 -224031 / 043-225525 ในวันเวลาราชการ

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น