รมว มหาดไทย ลงขอนแก่น ตรวจน้ำท่วม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม

8 ต.ค.64. พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะเดินทางลงพื้นที่ตำบลเมืองเก่าและตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งทั้งสองพื้นที่ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชานเมือง มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น โดยน้ำจากแม่น้ำชีได้เอ่อเข้าท่วมสูงติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ทั้งนี้ นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รายงานสถานการณ์ล่าสุด ขณะนี้มวลน้ำก้อนใหญ่ได้เคลื่อนผ่านพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นแล้ว และกำลังเข้าเขตอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แต่เนื่องจากยังคงมีน้ำที่เอ่อออกจากแม่น้ำชี เข้าท่วมพื้นที่ตอนบนและยังคงไหลลงมาสมทบอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่ตำบลเมืองเก่า, ตำบลพระลับ, ตำบลท่าพระ และบางส่วนของตำบลบ้านเป็ดซึ่งถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชานเมือง จะยังคงมีน้ำท่วมสูงต่อเนื่องไปอีกหลายวัน ซึ่งขณะนี้ทางกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 12 เครื่อง ในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเร่งผลักดันน้ำให้ไหลเร็วขึ้น คาดว่าจากนี้ไประดับน้ำก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆ ส่วนการให้ความช่วยเหลือ ทุกภาคส่วนก็ยังคงระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง และในช่วงบ่าย พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเดินทางไปที่ประตูระบายน้ำดี 8 ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่จะป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในของจังหวัดขอนแก่น

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วม ที่บ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สถานีตำรวจภูธรย่อยเมืองเก่า น้ำจากแม่น้ำชีล้นตลิ่งเข้าท่วมสูง 1 เมตร 20 เซ็นติเมตร ตำรวจได้เคลื่อนย้ายรถของทางราชการนำมาจอดไว้บริเวณถนนเลียบคองชลประทาน ใกล้กับสถานีตำรวจซึ่งเป็นพื้นที่สูงกว่า และทางสถานีตำรวจภูธรย่อยเมืองเก่า ต้องหยุดให้บริการชั่วคราว ประชาชนที่จะมาติดต่อราชการ ให้มาติดต่อได้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ถนนกลางเมือง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เช่นเดียวกับที่ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ต้องปิดชั่วคราว หลังน้ำได้ไหลเข้าท่วมบริเวณมหาวิทยาลัยลึกกว่า 1 เมตร ทำให้ไม่สามารถเข้าออกได้

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น