โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ จ.ขอนแก่น เปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ แบ่งให้นักเรียนมาเรียนครึ่งหนึ่ง พร้อมมาตรการด้านสาธารณสุขที่เข้มงวด

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ จ.ขอนแก่น เปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ แบ่งให้นักเรียนมาเรียนครึ่งหนึ่ง พร้อมมาตรการด้านสาธารณสุขที่เข้มงวด

วันนี้ ( 1 พ.ย. 64 ) ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เป็นวันแรกที่เปิดการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานเพื่อเข้าเรียนตั้งแต่เช้า โดยทางโรงเรียนมีมาตรการด้านสาธารณสุข ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคน

นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า สำหรับการเรียนกการสอนในช่วง 2 สัปดาห์แรกจะให้นักเรียนมาเรียนชั้นเรียนละครึ่งห้อง หรือครึ่งหนึ่งของนักเรียนทั้งหมด 4,460 คน จะให้นักเรียนแบ่งออกเป็นเลขคู่และเลขคี่มาเรียน โดยนักเรียนที่ไม่ได้มาเรียน จะมีการเรียนการสอนผ่านระบบออนล์พร้อมๆ กับเพื่อนที่ มานั่งเรียนในห้อง หลังจากนั้นจะมีการประเมินว่าจะให้มีการมาเรียนครบทั้ง 100 เปอร์เซอร์หรือไม่ ขณะที่มีนักเรียนที่ได้มีการรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้ว 98 เปอร์เซ็นต์ ของนักเรียนทั้งหมด ส่วนบุคลากรครูฉีดครอบ 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่โรงอาหารได้นำฉากมากั้นบริเวณโต๊ะนั่งรับประทานอาหาร และจะปล่อยให้นักเรียนเข้าไปใช้บริการได้ครั้งละ 300 คน เท่านั้น เพื่อลดความแออัดภาย เนื่องจากโรงอาหารเป็นอีกจุดหนึ่ง ที่นักเรียนจะมารวมกันจำนวนมาก ส่วนภายในห้องเรียนได้ให้นักเรียนนั่งเว้นระยะตามมาตรการด้านสาธารณสุขเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น