เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ลดการระบายน้ำ หลังจากที่น้ำไหลเข้าเขื่อนลดระดับลง

เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ลดการระบายน้ำ หลังจากที่น้ำไหลเข้าเขื่อนลดระดับลง ส่วนชาวบ้านลุ่มน้ำชียังได้รับความเดือดร้อน หลังจากน้ำชีล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านรอบที่ 2

วันที่ 4 พ.ย. 64 ชาวบ้านโนนตุ่น ม.15 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น ยังต้องเดินลุยน้ำสูงกว่า 1 เมตร เพื่อเข้าออกบ้านหลังจากที่น้ำจากแม่น้ำชีได้เอ่อล้นตลิ่งรอบที่ 2 เข้าท่วมขังบริเวณถนน และบ้านของชาวบ้าน รวมทั้งข้าวที่ถูกน้ำท่วมขังมานานเข้าเดือนที่ 2 ได้ตายและเริ่มส่งกลิ่นเหม็น บางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและถนนเส้นต่างๆ ในหมู่บ้านยังมีน้ำท่วมสูงประมาณ 60 ซม. ถึง 1 เมตร การเดินทางเข้าออกหากไม่เดินลุยน้ำก็ต้องใช้เรือเท่านั้น เนื่องจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ยังไม่สามารถสัญจรได้

ชาวบ้านที่นี่กว่า 20 หลังคาเรือน ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมต่อเนื่องเข้าสู่เดือนที่ 2 แล้ว หลังจากครั้งแรกที่น้ำชีล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยหลังจากนั้นน้ำก็ทยอยลดลงเรื่อยๆ จนถนนทางเข้าออกหมู่บ้านสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ แต่ในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา น้ำชีก็ล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมเป็นครั้งที่ 2 ทำให้ต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ บางครอบครัวต้องนำเอากระบะผสมปูนมาใช้เป็นเรือ ส่วนครอบครัวที่มีบุตรหลาน ต้องนั่งบนเรือแล้วเดินลากเรือไปส่งที่โรงเรียน

ส่วนที่เขื่อนอุบลรัตน์ ขณะนี้มีปริมาณน้ำ 2,809 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 115 ของความจุอ่าง มีปริมาณน้ำไหลเข้า 23 ล้าน ลบ.ม. และระบายออก 29 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งปริมาณน้ำที่ไหลเข้าลดลง ทำให้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 11/2564 เพื่อปรับลดการระบายน้ำให้เหลือวันละ 25 ล้าน ลบ.ม. ส่วนถนนสาย 2063 อุบลรัตน์-หนองเรือ ขณะนี้ยังมีน้ำท่วมสูง 50 ซม. ทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทหนองเรือ ยังคงปิดถนนห้ามรถผ่านเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น