เศรษฐกิจอีสาน ไตรมาส 3 ปี 64 หดตัวจากไตรมาสก่อน จากการระบาดของ covid 19 ระลอก 3 ที่มีความรุนแรง

นายศรัณย์ ธำรงรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 3 ปี 2564

ทั้งนี้เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 3 ปี 2564 หดตัวจากไตรมาสก่อน จากการระบาดของ covid 19 ระลอก 3 ที่มีความรุนแรงและกระจายตัวเป็นวงกว้างประกอบกำลังซื้อที่อ่อนแอและมาตรการควบคุม covid-19 ที่เข้มงวดขึ้นส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายของประชาชน.  แนวโน้มเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 4 ปี 2564 คาดว่าปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุม covid-19 อย่างต่อเนื่อง และมาตรการกระตุ้นค่าใช้จ่าย ที่ช่วยพยุงการบริโภค ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถดำเนินการได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม กำลังซื้อที่แท้จริงยังคงอ่อนแอ ตามการแพร่ระบาดที่ยืดเยื้อ   การลงทุนของภาคเอกชน ชะลอตัวจากหมวดก่อสร้าง ตามอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอและต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ขณะที่หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ขยายตัวต่อเนื่อง จากการนำเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรคมนาคม ตามการส่งออกที่ดีต่อเนื่อง ส่วนค่าใช้จ่ายภาครัฐ อยู่ในระดับสูง และมีบทบาทสนับสนุนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยมูลค่าการเบิกจ่ายอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ดีเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน   รายได้จากเกษตรกร กลับมาหดตัวจากปัจจัยด้านราคา โดยเฉพาะราคาข้าวตามผลผลิตที่ออกมามากและปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ส่งออก ขณะที่ผลผลิตขยายตัว ตามผลผลิตยางพาราและมันสำปะหลังตามพื้นที่เก็บเกี่ยวที่เพิ่มขึ้น

นายศรัณย์ ธำรงรัตน์ ยังฝากเตือนพี่น้องประชาชนให้ระวังการหลอกลวง การกู้เงิน ทาง ออนไลน์ ด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น