ขอนแก่น พร้อมจัดการเลือกตั้ง อบต. 140 แห่ง 28 พ.ย.นี้

ขอนแก่น พร้อมจัดการเลือกตั้ง อบต. 140 แห่ง 28 พ.ย.นี้ กกต.ส่งชุดเคลื่อนที่เร็วหาข่าวและตรวจจับผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างเข้มงวด พร้อมจัดเรือรับ-ส่ง หีบบัตรในหน่วยเลือกตั้งที่ถูกน้ำท่วม

นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง นายก และสมาชิก สภา อบต. ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้มีการจัดการเลือกตั้งทั้งสิ้น 140 อบต. ซึ่งขณะนี้ขั้นตอนในการเตรียมการเลือกตั้งและจัดการเลือกตั้ง ตามที่ กกต.กำหนด มีความพร้อมแล้วเกือบ 100% โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกังวลในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการจัดเจ้าหน้าที่ อสม.มาทำการตรวจคัดกรองและการจัดพื้นที่คูหาพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิที่สูง หรือจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ขณะที่หน่วยเลือกตั้ง ที่ อบต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท พบว่ามี 6 หน่วยเลือกตั้งถูกน้ำท่วมไม่สามารถเดินทางเข้าและออกได้ ซึ่งขณะนี้ได้จัดเรือประจำพื้นที่เพื่อทำการรับและส่งหีบบัตร รวมทั้งการจัดเรืออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าไปลงคะแนน โดยจะต้องมีการตรวจสอบว่าไม่ใช่การขนคนไปลงคะแนนเด็ดขาด ขณะที่มีเรื่องร้องเรียนแล้ว 4 เรื่อง ประกอบด้วยเรื่องป้ายหาเสียง 1 เรื่อง การจ่ายเงิน 2 เรื่อง และการวางตัวไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่ 1 เรื่อง ซึ่งทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบและการสอบสวนชอง กกต.แล้ว คาดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ชาวขอนแก่นจะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ 80เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น