เปิดแล้ว  “มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล” สุดยอดงานแสดงผ้าทออีสานแห่งปี ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสาน ผลักดันแนวคิด “ทั่วโลก ใส่ไทบ้านทอ”      9 ธค 64. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จัดงาน “มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล 2654  THAILAND ESAAN FABRIC EXPO 2021” สุดยอดงานแสดงผ้าทออีสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสาน ชูแนวคิด “ทั่วโลก ใส่ไทบ้านทอ” ร่วมตอกย้ำดันเอกลักษณ์ผ้าทออีสานสู่ตลาดโลก 9 – 13 ธันวาคมนี้ ณ ฮอลล์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)     นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการเร่งรัดการส่งออกไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการผ้าทออีสานในการสร้างมูลค่าและภาพลักษณ์ของประเทศให้เป็นที่รู้จักในบทบาท “ไทย เมืองหลวงผ้าทอโลก สร้างการตระหนักรู้ในคุณค่าของงานศิลปหัตถกรรมไทย ความสำคัญ คือการที่ผู้ประกอบการผ้าทออีสานทั้ง 250 บูธ จะได้มีเวทีเพื่อใช้ในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าทออีสานที่มีอัตลักษณ์ไทยแท้     นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า “จังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและสวมใส่ผ้าไทยตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงการประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นในฐานะเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งแสดงถึงการรวมพลังจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น นำคุณค่าทางวัฒนธรรม ความเป็นไทย เอกลักษณ์ และความสวยงามของผ้าทออีสาน เผยแพร่สู่สายตาสาธารณชนทั้งไทยและต่างประเทศ      นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า การจัดงาน “มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล” ในปีนี้ จัดขึ้น 5 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม ณ ฮอลล์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “ทั่วโลก ใส่ไทบ้านทอ” โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการผ้าทออีสานจาก 5 กลุ่ม 20 จังหวัด จำนวน 250 คูหา นำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายมากกว่า 2,500 รายการ

เปิดแล้ว  “มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล”
สุดยอดงานแสดงผ้าทออีสานแห่งปี ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสาน
ผลักดันแนวคิด “ทั่วโลก ใส่ไทบ้านทอ”

9 ธค 64. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จัดงาน “มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล 2654  THAILAND ESAAN FABRIC EXPO 2021” สุดยอดงานแสดงผ้าทออีสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสาน ชูแนวคิด “ทั่วโลก ใส่ไทบ้านทอ” ร่วมตอกย้ำดันเอกลักษณ์ผ้าทออีสานสู่ตลาดโลก 9 – 13 ธันวาคมนี้ ณ ฮอลล์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)

นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการเร่งรัดการส่งออกไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการผ้าทออีสานในการสร้างมูลค่าและภาพลักษณ์ของประเทศให้เป็นที่รู้จักในบทบาท “ไทย เมืองหลวงผ้าทอโลก สร้างการตระหนักรู้ในคุณค่าของงานศิลปหัตถกรรมไทย ความสำคัญ คือการที่ผู้ประกอบการผ้าทออีสานทั้ง 250 บูธ จะได้มีเวทีเพื่อใช้ในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าทออีสานที่มีอัตลักษณ์ไทยแท้

นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า “จังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและสวมใส่ผ้าไทยตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงการประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นในฐานะเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งแสดงถึงการรวมพลังจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น นำคุณค่าทางวัฒนธรรม ความเป็นไทย เอกลักษณ์ และความสวยงามของผ้าทออีสาน เผยแพร่สู่สายตาสาธารณชนทั้งไทยและต่างประเทศ

นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า การจัดงาน “มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล” ในปีนี้ จัดขึ้น 5 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม ณ ฮอลล์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “ทั่วโลก ใส่ไทบ้านทอ” โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการผ้าทออีสานจาก 5 กลุ่ม 20 จังหวัด จำนวน 250 คูหา นำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายมากกว่า 2,500 รายการเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น