ธปท อีสานแถลงข่าวเศรษฐกิจ ไตรมาส 4/64

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 4 ปี 2564

2 กุมภาพันธ์ 2565    ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ได้จัดแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 โดย นายศรัณย์ ธำรงรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แถลงข่าว ต่อสื่อมวลชนหลายแขนงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมรับฟังในรูปแบบออนไลน์
ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทย มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง จากการใช้จ่ายในประเทศ  ตามการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และมาตรการสนับสนุนการใช้จ่าย ของภาครัฐ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นชั่วคราวจากราคาพลังงาน เป็นหลัก แต่ยังต้องติดตามพัฒนาการเงินเฟ้อโลกและการส่งผ่านต้นทุน ทั้งนี้การระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron  เป็นความเสี่ยงสำคัญต่อแนวโน้ม เศรษฐกิจโดยรวมในระยะข้างหน้า  เศรษฐกิจประเทศไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง

ด้าน เศรษฐกิจอีสาน ทยอยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวยังมีความแตกต่างกัน โดยต้องติดตามการฟื้นตัวของกาบริโภคอย่างใกล้ชิด.  การบริโภคภาคเอกชนหดตัวน้อยลง ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่เพิ่มขึ้น จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด การเปิดเมือง และการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ.  การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว จากการลงทุนก่อสร้าง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา และราคาวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น.  การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง และยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจ. มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรขยายตัวต่อเนื่อง ตามการนำเข้าเป็นสำคัญ ขณะที่การส่งออกชะลอลงจากไตรมาสก่อน.   รายได้เกษตรกรหดตัวต่อเนื่อง จากราคาสินค้าเกษตรที่หดตัวต่อเนื่อง และผลผลิตสินค้าเกษตรที่ชะลอลง. การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 เป็นสำคัญ.
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน  ด้านตลาดแรงงานปรับดีขึ้นบ้าง หลังจากผ่อนคลายมาตรการ Lockdown
แนวโน้ม เศรษฐกิจในระยะต่อไป: มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง คาดว่าการระบาดของสายพันธ์ Omicron จะกระทบเศรษฐกิจในช่วงแรกของปี 2565

 

 

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น