5-7 สค นี้ เชิญร่วมงาน“การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม” และงาน Food and Argo tech 2022

5-7 สค นี้ เชิญร่วมงาน“การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม” และงาน Food and Argo tech 2022

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสารสิน อาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานแถลงข่าวโครงการจัดแสดงนิทรรศการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม” และงาน Food and Argo tech 2022 โดยมี นางสาวธนียา  นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, ศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ, นายนพกุล ปัญญาแก้ว  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, นายปานทอง สระคูพันธ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนางชญาภา  สิมมาทัน เหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

โครงการจัดแสดงนิทรรศการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม” และงาน Food and Argo tech 2022 เกิดจากความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (TCEP) สภาอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจะจัดขึ้นระหว่างระหว่างวันที 5-7 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดแสดงนิทรรศการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม” และงาน Food and Agro tech 2022 เป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานในสังกัด และ สถาบันอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ศักยภาพของ Start up และผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมหรือการถ่ายทอด เทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ที่สนใจสามารถนำผลงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมถึงเป็นโอกาสของภาคเอกชนซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นในการจำหน่ายสินค้าและบริการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการต่อยอดเชื่อมโยงทางธุรกิจ ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กลับมาฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยภายในงานแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที 1) โซนนิทรรศการ มีการจัดแสดงนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้ากว่า 130 นิทรรศการ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดและสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย ผลงานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ด้านเกษตร-สมุนไพร ด้านอาหาร ด้านสุขภาพ ด้านพลังงาน และระบบปฏิบัติการอัจฉริยะต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละนิทรรศการจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกกันตลอดงาน อาทิ การแจกผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ทดลองชิม รวมไปถึงกิจกรรมนาทีทองสินค้าราคาถูก เป็นต้น
ส่วนที 2) โซนแสดงสินค้าและบริการด้านอาหารและการเกษตรที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตรและอาหาร ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กว่า 130 ราย
ส่วนที่ 3) โซนกิจกรรมและการจับคู่เจรจาการค้า (Business Matching) ในส่วนเวทีกลางมีกิจกรรมสร้างสีสันตลอดการจัดงานทั้งในการให้ ความรู้ในเชิงวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์” การจัดเวทีเสวนาวิชาการหัวข้อ “นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต Future Food for Thai to Global Society” และหัวข้อ “เคล็ด (ไม่) ลับ ทำยังไงให้ Startup ประสบความสำเร็จ” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการส่งเสริมด้าน Soft Power ของผู้สูงอายุและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรมการประกวด “ส.ว.ขอม่วน Music Contest” และ “TECH INNO ISAN Cover Dance” อีกทั้งยังมีการฉายหนังกลางแปลงช่วงเย็นของทุกวัน และยังมีมุมนั่งชิลดื่มกาแฟจับคู่เจรจาการค้า (Business Matching)เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น