‘ฟ้าทลายโจร’ ฆ่าเซลล์มะเร็งปากมดลูก

‘ฟ้าทลายโจร’ ฆ่าเซลล์มะเร็งปากมดลูก

คณะนักวิจัยและอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ภญ.ฉันทนา อารมณ์ดี รศ.ดร.ภญ.วัชรี คุณกิตติ จากคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.พญ.แจ่มใส เพียรทอง รศ.ดร.พญ.ทิพยา เอกลักษณานันท์ จากคณะแพทยศาสตร์...

กระทรวงสาธารณสุขและสปสช .จัดโครงการบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ข่าวดี !! ข่าวด่วน !!! เริ่ม 1มิถุนายน -31 สิงหาคม 60 นี้ กระทรวงสาธารณสุขและสปสช .จัดโครงการบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง (เด็กเล็ก6 เดือน-2ปี , หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป...

ตลาดนัดชุมชน บ้านโนนทอง อ.หนองเรือ เปิดวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ที่จอดรถสะดวกสบาย มีของกินของใช้ อาหารป่า ตามฤดูกาลมากมาย

มาช้อป ชวน ชิม ตลาดนัดชุมชนบ้านโนนทอง

ก่อนอีกเราไปรู้จักบ้านโนนทอง กันก่อนก่อน ครับ   ประวัติความเป็นมา : ตำบลโนนทองเป็นตำบลที่ตั้งมานานแล้วประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วมา โดยราษฎรที่พากันอพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี...

คืนนี้ ลุ้นตั๋วใบสุดท้าย กับการเลื่อนชั้นสู่ Premier League ที่ช่อง 9 MCOT HD

คืนนี้ ลุ้นตั๋วใบสุดท้าย กับการเลื่อนชั้นสู่ Premier League ที่ช่อง 9 MCOT HD

ใคร?? จะได้ลุ้นตั๋วใบสุดท้าย กับการเลื่อนชั้นสู่ Premier League!!! เรดดิ้ง หรือ ฮัดเดิลฟิลด์ทาวน์ ?? ลุ้นกันได้ คืนวันจันทร์ที่ 29 พ.ค. นี้ 3 ทุ่มตรง ที่ช่อง 9 MCOT...

เพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ

ประกาศผังเมืองฉบับใหม่ 5 จังหวัด (ระยอง, เพชรบุรี, ชลบุรี, ขอนแก่น และอุดรธานี)

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่นพ.ศ. 2560  (เล่ม 134  ตอนที่ 46 ก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 เมษายน 2560) ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน...

คลิปนายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมนักเรียนไทย ได้รับรางวัล

นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมนักเรียนไทย ได้รับรางวัลงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก จากประเทศอเมริกา มี 77 ประเทศเข้าร่วมงาน   ประเทศไทยได้รับ  3 รางวัล โดยนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น...

กาฬสินธุ์ ปลูกทุเรียนได้แล้ว

กาฬสินธุ์ ปลูกทุเรียนได้แล้ว

เฟสบุค คุณ อนุชา สิงหะดี  ได้เผยแพร่ ข่าวสาร ที่คุณลุงชาวกาฬสินธุ์ ได้ปลูกทุเรียนหมอนทอง ประสบผลสำเร็จ ปลูกก่อน! "ได้กินก่อน" ไร่ทุเรียนหมอนทองพ่อกำนันสุนทร โพธิชัย @บ้านโนนทับช้าง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง...

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ปาฐกถาในงาน Local Economy 4.0

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ปาฐกถาในงาน Local Economy 4.0

ปาฐกถา โดย ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ ณ.วันที่ 26 พค.60 ในงาน Local Economy 4.0 เราต้องรีบปรับแก้เศรษฐกิจท้องถิ่นให้แข็งแรง มิเช่นนั้นการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะกระทบกับเรามากมาย...