อำเภอภูเวียง จัดกิจกรรมจิตอาสา

เสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ที่ตลาดเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดขอนแก่น และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น...

ขอนแก่นจัดงานมหกรรมแสดงการออกแบบผ้าไหม  ผลิตภัณฑ์จากไหม และ OTOP 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2450 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  ได้จัดงานมหกรรมการจัดแสดงการออกแบบผ้าไหม  ผลิตภัณฑ์จากไหม และ OTOP ...