มทบ 23 จัดโครงการ“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

มทบ 23 จัดโครงการ“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” 10 มีนาคม พ.ศ. 2565  มี่ บริเวณลานสวนสนามกรมทหารม้าที่ 6 มณฑลทหารบกที่ 23       ค่ายศรีพัชรินทร์  พันเอก วรพินิจ ขันธุปัฏน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23...