รมว ยุติธรรม ยกขอนแก่นโมเดล เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

รมว ยุติธรรม ยกขอนแก่นโมเดล เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ขอนแก่น มอบนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมยกขอนแก่นโมเดล...

“ทวี” ระดมความคิดใช้ Big Data แก้ปัญหายาเสพติด

"ทวี" ระดมความคิดใช้ Big Data แก้ปัญหายาเสพติด พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประชุมระดมความคิด ข้อเสนอเชิงนโยบาย ใช้ Big Data - Harm Reduction แก้ปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566...

“ผญบ.นาอ่างทอง” -“ผญบ.ห้วยบาก” เขาสวนกวาง ขอนแก่น รับรางวัลแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ดีเด่น ของประเทศ

"ผญบ.นาอ่างทอง" -"ผญบ.ห้วยบาก" เขาสวนกวาง ขอนแก่น รับรางวัลแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ดีเด่น ของประเทศ "บิ๊กเด่น" มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีส่วนร่วมดำเนินการโครงการชุมชนยั่งยืน...

“ตร.ขอนแก่น” ติวเข้มชุมชน แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

"ตร.ขอนแก่น" ติวเข้มชุมชน แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2566 ของ สภ.เมืองขอนแก่น...