“กขป.”จับมือ “สปสช. “เสริมแกร่ง อาสาสมัครเครือข่ายผู้สูงอายุ จ.ขอนแก่น สื่อสารสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

"กขป."จับมือ "สปสช. "เสริมแกร่ง อาสาสมัครเครือข่ายผู้สูงอายุ จ.ขอนแก่น สื่อสารสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กขป. 7 ร่วมกับ สปสช. 7 ขอนแก่น พร้อมด้วย ศูนย์อนามัยที่7 และสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จ.ขอนแก่น...

องค์การอนามัยโลก (WHO) ดูงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ขอนแก่น

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 แพทย์หญิงซอมย่า สะวามินาทาน (Dr. Soumya Swaminathan) รองผู้อำนวยการใหญ่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง...

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 7 หนุนขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ชี้นับเป็นจุดเริ่มต้นดูแลสุขภาวะที่ดี

ดร.พระครูสารกิจประยุต (หลวงตากาบ) เจ้าอาวาสวัดขุนพรหมดำริ จ.มหาสารคาม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 7 และ คณะทำงานรับฟังความคิดเห็นทั่วไป...

เทศบาลเมืองมหาสารคามเปิด “ศูนย์บริการหลักศบาลเมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคามเปิด “ศูนย์บริการหลักศบาลเมืองมหาสารคาม” หวังสร้างความเข้าใจด้วยไมตรีจิตระหว่างแพทย์ พยาบาล กับผู้ป่วย วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม...

ผู้ป่วยโรคตาต้อกระจกรับบริการผ่าตัดได้ในโรงพยาบาลทุกแห่งในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และ ร้อยเอ็ด โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว

อปสข. เขต 7 ขอนแก่น เห็นชอบให้ผู้ป่วยโรคตาต้อกระจกสามารถไปรับบริการผ่าตัดได้ในโรงพยาบาลทุกแห่งในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และ ร้อยเอ็ด โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ...

บอร์ด สปสช.ผ่านจัดสรรงบ “รายการยา เวชภัณฑ์ฯ ” ปี 61 วงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเพิ่ม

บอร์ด สปสช.ผ่านจัดสรรงบ “รายการยา เวชภัณฑ์ฯ ” ปี 61 วงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเพิ่ม บอร์ด สปสช.เห็นชอบจัดสรรงบประมาณ “รายการยา วัคซีน เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ฯ ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ปี 61” วงเงิน 1.2...

กระทรวงสาธารณสุขและสปสช .จัดโครงการบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ข่าวดี !! ข่าวด่วน !!! เริ่ม 1มิถุนายน -31 สิงหาคม 60 นี้ กระทรวงสาธารณสุขและสปสช .จัดโครงการบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง (เด็กเล็ก6 เดือน-2ปี , หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป...

สปสช. สนับสนุน นำถุงน้ำยาล้างไตใช้แล้ว ทำกระเป๋าแฟชั่น

สปสช. สนับสนุน นำถุงน้ำยาล้างไตใช้แล้ว ทำกระเป๋าแฟชั่น ผ้ากันเปื้อน ผ้าปูเตียงผู้ป่วย เสื้อกันฝน ช่วยสร้างรายได้เสริมผู้ป่วยโรคไต นายแพทย์เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต...

สปสช.ยันไม่มีการยกเลิก 30 บาท มีแต่จะพัฒนาให้ดีขึ้น

สปสช.ยันไม่มีการยกเลิก 30 บาท มีแต่จะพัฒนาให้ดีขึ้น

สปสช.ยันไม่มีการยกเลิก 30 บาท มีแต่จะพัฒนาให้ดีขึ้น ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ข่าวในออนไลน์และโซเชียลมีเดียว่ารัฐบาลกำลังจะยกเลิกโครงการ 30...

สปสช.ยันไม่มีการยกเลิก 30 บาท มีแต่จะพัฒนาให้ดีขึ้น

สปสช.ยืนยันไม่มีคำสั่งเพดานจัดทำคำของบบัตรทอง

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงหลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนองบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า มิได้มีคำสั่งหรือเพดานในการจัดทำคำขอให้เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 2...