SME กลุ่มอิสานตอนกลาง   ร่วมอนุรักษ์พลังงาน

19 พฤษภาคม 2565. ที่โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่นสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME (Energy Points 3) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ...

สภาอุตสาหกรรม ขอนแก่น อบรมอนุรักษ์พลังงาน

29 ตุลาคม 2563 ที่ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวเปิดงาน การอนุรักษ์พลังงานด้วย Immersive Technolgy "ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา mmersive Techolg...