ขอนแก่น จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการและบุคคลพิเศษ

ขอนแก่น จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการและบุคคลพิเศษ https://youtu.be/BMpcqcID7Io?si=7s5sH-kshSbxpz4p 20 กันยายน 2566 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น. นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี...

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จัด เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลคนพิการ

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลคนพิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพและเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ระดับช่วงวัยต่างๆ 10 กย 65 ที่.    ห้องประชุมนภาลัย...

ขอนแก่นจัดงานวันคนพิการสากล

วันที่ 17 ธันวาคม 2561: ที่ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ซึ่ง จังหวัดขอนแก่น...

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำประสบการณ์การช่วยเหลือบุคคลออทิสติกไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งสมาคมผู้ปกครองออทิสติกจังหวัดขอนแก่นได้จัดขึ้น

การสัมมนาภาคีเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก

21 เมษายน 2560 -  ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน ชั้น 1 บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด สาขาขามเจริญ อำเภอเมืองขอนแก่น  นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...